Praktijkondersteuner somatiek (POH-S)

Wij hebben twee praktijkondersteuners somatiek in onze praktijk; Conny Meeusen en Irene Tholens. Zij zijn speciaal opgeleid om gedelegeerde werkzaamheden van de huisarts uit te voeren. Zij hebben eigen spreekuren voor met name chronisch zieke patiënten.

Als u voor uw chronische aandoening, zoals astma/COPD en diabetes, op het spreekuur van de huisarts komt, zal de huisarts u verwijzen naar een van de praktijkondersteuners. Dit geldt ook voor de controles om uw risico op hart- en vaatziekten te verlagen, zoals bijvoorbeeld de controle van uw bloeddruk en cholesterol.

Een aantal controles nemen ze dan over en ze bieden persoonlijke begeleiding en ondersteuning om uw ziekte goed onder  controle te krijgen of te houden. Door een tijdige en intensieve zorg kunnen klachten worden verminderd of zelfs worden voorkomen.

Uw huisarts is de hoofdbehandelaar en blijft eindverantwoordelijk voor uw zorg. Regelmatig overlegt uw praktijkondersteuner met de huisarts over de controles en het te volgen behandelplan. De huisarts is derhalve altijd op de hoogte van uw gezondheidssituatie. Voor andere klachten kunt u vanzelfsprekend altijd bij uw huisarts terecht.

Naast de chronische zorg kunt u ook bij hun terecht komen voor de volgende zaken:

·         Reizigersadvisering; zij geven u specifieke reis- en vaccinatie adviezen.

·         Stoppen met roken; zij kunnen u informatie geven en persoonlijke begeleiding bieden .

·         Verder voeren ze diverse onderzoeken uit, zoals longfunctie-onderzoek, onderzoek naar vaatlijden, instructie bloeddrukmetingen en geheugentesten.

Kortom: de praktijkondersteuners leveren met hun eigen deskundigheid een waardevolle bijdrage in onze huisartsenpraktijk!