Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

De praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)


POH-GGZ staat voor praktijkondersteuner huisartsenpraktijk voor geestelijke gezondheidszorg.
De POH-GGZ en de huisarts werken samen bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychische en (psycho)sociale klachten.

Veelvoorkomende klachten waarvoor u bij de POH-GGZ terecht kan:

 • Somberheid
 • Slaapproblemen
 • Angst en paniek
 • Burn-out
 • Relatieproblemen
 • Rouw
 • Onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten

Inhoud gesprekken met de POH-GGZ:

 • Analyseren van de klachten of problemen
 • Uitleg over de klachten of problemen (psycho-educatie)
 • Advies voor verwijzing naar andere hulpverlening GGZ
 • Begeleiding door de POH-GGZ zelf
 • Nazorg na behandeling bij o.a. psycholoog/psychiater
 • Het eerste gesprek duurt 40 minuten, vervolggesprekken maximaal 20 minuten

 Voordelen voor u als patiënt:

 • Gesprekken vinden plaats in de vertrouwde omgeving van de huisartsenpraktijk
 • Geen lange wachttijden
 • Korte lijntjes met uw huisarts en andere hulpverleners binnen de huisartsenpraktijk
 • Vroegtijdige behandeling en voorkomen van erger
 • Overbrugging bij wachttijd voor behandeling elders

Afspraken:

Na overleg met de huisarts kunt u een afspraak maken met de POH-GGZ via onze praktijkmedewerkers.

Mocht u niet op een afspraak kunnen komen, dan wordt u verzocht om minimaal 24 uur van te voren af te melden. De tijd die voor u gereserveerd was, kan dan nog beschikbaar worden gemaakt voor iemand anders. U kunt daarna zelf via de praktijkmedewerker een nieuwe afspraak maken.

Kosten:

Gesprekken met de POH-GGZ vallen binnen de huisartsenzorg, hieraan zijn voor u dus geen kosten verbonden.