Heeft u een idee?

Heeft u een idee of suggestie ter verbetering van onze praktijk?

Vraag een formulier bij de assistente aan de balie of download hier een formulier.

Daarna kunt u dit formulier opsturen of in de herhaalreceptenbus/ideeenbus in de hal deponeren.

Er zal door een van ons contact met u worden opgenomen om te laten weten dat uw idee in goede orde is ontvangen en een mogelijk plan van aanpak te bespreken.

 

Alvast bedankt voor uw inbreng!

Medewerkers huisartsencentrum Zuid