Spoed

Bij levensbedreigende toestanden: 1-1-2.

Indien zich tijdens kantooruren een spoedeisende situatie voordoet, kunt u bellen via onze spoedlijn: 0115 683455.
Dit nummer is echt alleen bedoeld voor spoedeisende zaken. Maak er alstublieft geen misbruik van!

Buiten kantooruren: Nucleus Huisartsenposten: 0115 643000.