Waarneming

De praktijken van dokter Asrian, dokter Peek en dokter Warringa nemen bij afwezigheid in verband met vakantie of nascholing voor elkaar waar.

De praktijk van dokter Ephraim en dokter Munneke wordt bij afwezigheid in verband met vakantie of nascholing waargenomen door dokter Maenhout. Ook op donderdagmiddag of vrijdagmiddag (per jaar wisselend) wordt de praktijk waargenomen door dokter Maenhout.

Het adres is: dokter Maenhout, van Kinsbergenlaan 2, telefoon 0115 613256.

Deze waarneming geldt uitsluitend voor spoedeisende gevallen.