Praktijkorganisatie

Openingstijden

De praktijk is geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Tussen 12.00 uur tot 13.30 uur is de praktijk alleen voor spoedeisende zaken open.

Deze tijd wordt gebruikt om visites te rijden, administratie te doen, overleg te plegen en natuurlijk ook te lunchen.

Het spreekuur is op afspraak

Afspraken kunnen gemaakt worden van 08.00 tot 10.00, 11.00 tot 12.00 en van 13:30 tot 16:00 uur. Als u nog dezelfde dag een afspraak wilt hebben, bel dan vooral vroeg. Om afspraken te maken voor niet urgente zaken belt u bij voorkeur een paar dagen tevoren.

Met het oog op de spreekuurplanning vraagt de assistente altijd wat de belangrijkste klacht is en/of hoeveel tijd u denkt nodig te hebben. Als u zelf denkt langer tijd nodig te hebben, dient u dit aan te geven. De assistente is (net als de huisarts) verplicht vertrouwelijk met de informatie om te gaan. Soms volstaat een advies van de assistente en is een afspraak niet nodig. Alle adviezen die de assistente geeft worden vastgelegd en door uw huisarts gecontroleerd.

Ongevallen zoals snijwonden, verstuikingen, breuken en dergelijke kunnen natuurlijk altijd direct gezien worden: gaarne wel even telefonisch contact met de praktijk, eventueel via onze spoedlijn 0115 683455, dan kunnen we vast rekening houden met uw komst.

Telefonisch spreekuur

Als u telefonisch met uw huisarts wil spreken, bel dan naar de assistente en geef uw naam en het telefoonnummer waarop u gebeld wilt worden aan haar door. De assistente vertelt u wanneer de dokter u terugbelt. Meestal is dat na het spreekuur, na 16.30 uur. Als u aan de assistente doorgeeft waar het om gaat, dan kan zij vast de gegevens bij elkaar zoeken. Houdt er rekening mee dat als de dokter u terugbelt, het om een telefoonnummer gaat zonder nummerherkenning.

Huisbezoeken

Het kan zijn dat u zo ziek bent dat u niet in staat bent om naar de praktijk te komen. In dat geval kunt u een visite aanvragen.
Huisbezoeken dient u aan te vragen voor 10.30 uur s morgens. Huisbezoeken worden in de regel afgelegd na 11.00 uur.
De assistente zal vragen naar de reden voor een visite: dat heeft oa te maken met het plannen van de route.

Waarneming

Bij afwezigheid in verband met vakantie of nascholing wordt voor elkaar waargenomen volgens een onderling afgesproken verdeling.

Verwijsbrieven

U hebt voor elk bezoek aan een specialist, vooraf een verwijzing nodig van de huisarts.

Deze verwijzing is in principe onbeperkt geldig. Als u dus onder controle blijft bij een specialist hebt u niet telkens een nieuwe verwijsbrief nodig.

Als u voor een andere aandoening wordt verwezen , hebt u daarvoor wel een nieuwe verwijsbrief nodig.

Uw zorgverzekeraar heeft dit zo vastgesteld. U loopt zonder verwijzing het risico dat uw bezoek aan de specialist niet wordt vergoed.

Voor fysiotherapie en manuele therapie heeft u geen verwijsbrief meer nodig.

Keuringen

Keuringen, bijvoorbeeld voor het rijbewijs, zijn mogelijk binnen onze praktijk. Keuringen worden meestal niet door de eigen huisarts gedaan. Informeer bij de assistente of uw keuring mogelijk is in onze praktijk. Houdt er rekening mee dat het vaak wat langer duurt voordat u terecht kunt voor een keuring.