Spreekuur

Het spreekuur is op afspraak

Afspraken kunnen gemaakt worden van 08.00 tot 10.00, 11.00 tot 12.00 en van 13:30 tot 16:00 uur. Als u nog dezelfde dag een afspraak wilt hebben, bel dan vooral vroeg. Om afspraken te maken voor niet urgente zaken belt u bij voorkeur een paar dagen tevoren.

Met het oog op de spreekuurplanning vraagt de assistente altijd wat de belangrijkste klacht is en/of hoeveel tijd u denkt nodig te hebben. Als u zelf denkt langer tijd nodig te hebben, dient u dit aan te geven. De assistente is (net als de huisarts) verplicht vertrouwelijk met de informatie om te gaan. Soms volstaat een advies van de assistente en is een afspraak niet nodig. Alle adviezen die de assistente geeft worden vastgelegd en door uw huisarts gecontroleerd.

Ongevallen zoals snijwonden, verstuikingen, breuken en dergelijke kunnen natuurlijk altijd direct gezien worden: gaarne wel even telefonisch contact met de praktijk, eventueel via onze spoedlijn 0115 683455, dan kunnen we vast rekening houden met uw komst.

Telefonisch spreekuur

Als u telefonisch met uw huisarts wil spreken, bel dan 's middags naar de assistente en geef uw naam en het telefoonnummer waarop u gebeld wilt worden aan haar door. De assistente vertelt u wanneer de dokter u terugbelt. Meestal is dat na het spreekuur, na 16.30 uur. Als u aan de assistente doorgeeft waar het om gaat, dan kan zij vast de gegevens bij elkaar zoeken.