eConsult

Met eConsult kunt u via deze site een vraag stellen aan uw huisarts of uw praktijkondersteuner, bij wie u op controle komt.

Spoedgevallen
Neem bij spoedgevallen direct telefonisch contact met de praktijk. Bel de praktijk ook wanneer u twijfelt over de ernst van de klachten.

Bel in geval van levensbedreigende situaties het landelijk noodnummer 112.

Uw vraag wordt net zo vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld als via telefoon of in de spreekkamer. Het antwoord vindt u op deze site, bij 'Overzicht vraag en antwoord'. Dit overzicht is alleen voor u toegankelijk, met uw wachtwoord.

Wij streven ernaar uw vraag binnen 3-5 werkdagen te beantwoorden.

Kies de huisarts of praktijkondersteuner aan wie u de vraag wilt stellen. Bij afwezigheid van desbetreffende medewerker adviseren we u om telefonisch contact op te nemen of het later te proberen.